พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นำโดย คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ มีความยินดีที่ คุณพ่อ โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ ได้เป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสการบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ของคณะซาเลเซียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และขอให้พระเจ้าทรงอวยพร การทำงานในชีวิตสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น