วันไหว้ครูอนุบาล ปีการศึกษา 2565

วันไหว้ครูอนุบาล ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูอนุบาล โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031