โครงการจิตอาสา เติมสี ปันฝัน สร้างฐานเรียนรู้ให้น้อง

โครงการจิตอาสา เติมสี ปันฝัน สร้างฐานเรียนรู้ให้น้อง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565 นำโดยคุณครูสามารถ ไทยลำภูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จำนวน 26 คน เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา เติมสี ปันฝัน สร้างฐานการเรียนรู้ให้น้อง ลานกิจกรรม B B L สร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสูงเหนือ โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานในพิธี