ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2565 ทางโรงเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยมีซิสเตอร์สุพีเรียลับ สมจันทร์เป็นประธานในพิธี มีการพบปะกับผู้บริหาร แนะนำครูใหม่ รับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนา จากนั้น มีการชี้แจงระเบียบวินัย และการพบปะกับครูประจำชั้น เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ปรึกษาร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้

slot gacor malam ini toto88 Toto88