วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เริ่มด้วยการสวดภาวนาวอนขอพระพรพระเจ้าสำหรับองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งในปีนี้ทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้มีการแข่งขันทำการ์ดเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของมารดา พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประดิษฐ์การ์ดวันแม่

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031