วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2565 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้อ่านสารจากบิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ และได้รับฟังโอวาทพร้อมกับการเต้นประกอบเพลง

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031