วันกตัญญู ปีการศึกษา 2565

วันกตัญญู ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานวันกตัญญู ซึ่งโอกาสนี้นักเรียนได้ร่วมใจภาวนาเป็นพิเศษสำหรับซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี คณะซิสเตอร์ คณะครู คุณพ่อบ้านแม่บ้านพนักงาน มีการกล่าวสุนทรพจน์ และมอบของขวัญอันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อปลูกฝังความรักรู้คุณและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียน จากนั้นมีการแสดงของนักเรียน และคณะครู เมื่อจบกิจกรรมในช่วงเช้า นักเรียนได้รับแจกไอศครีมแล้วกลับบ้าน จากนั้นมีการฉลองต่อเนื่องให้กับคณะครู พนักงาน ศูนย์มาอิน กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ด้วยการแสดงของกลุ่มต่าง ๆ และอาหารเลิศรสในวันฉลอง เป็นช่วงเวลาแห่งการขอบคุณกันและกันในการร่วมทำงานตลอดปีด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นบรรยากาศแห่งครอบครัวแบบซาเลเซียนที่อบอุ่นด้วยความรักความผูกผันต่อกันเสมอ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031