สรุปการเยี่ยมหมู่คณะวิสุทธิวงศ์

สรุปการเยี่ยมหมู่คณะวิสุทธิวงศ์

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2022 ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ทำการเยี่ยมเยียนหมู่คณะวิสุทธิวงศ์ อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี ท่านเดินทางมาถึงโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ในช่วงบ่ายของวันที่ 27 ตุลาคม 2022 ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ ตัวแทนคณะครู นักเรียน และพนักงานได้ต้อนรับในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่อบอุ่น ในวันเหล่านี้ท่านได้พบปะสมาชิกแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ได้สัมผัสกับบรรยากาศและการดำเนินงานต่าง ๆ ในหมู่คณะ และได้พบปะกลุ่มต่าง ๆ เริ่มจากกลุ่มพนักงาน ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศูนย์เย็บผ้ามาอิน คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ คุณพ่อสมนึก สุทธิ และได้จัดช่วงเวลาให้ท่านได้ไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งจัดเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก และการเยี่ยมหมู่บ้านโดยได้นำปัจจัยที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้อาวุโสและผู้อยู่ในความต้องการในเขตชุมชนบ้านโพนสูง โอกาสเดือนแม่พระนี้ได้มีการสวดภาวนาพร้อมกับชุมชนที่โรงเรียนของเราอีกด้วย และได้พบปะกับคณะครูซึ่งได้ต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยประเพณีบายศรีสู่ขวัญ จากนั้นได้ทำประสบการณ์ล่วงหน้าในประเพณีลอยกระทงซึ่งนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมงานได้ให้เกียรติมาต้อนรับและสร้างบรรยากาศร่วมกันพร้อมกับคณะครู ณ บึงหนองเรือ และในวันที่ 1 พฤศจิกายน ได้พบปะกับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้ต้อนรับด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยขบวนแห่กลองยาวพร้อมกับนางรำ การแสดงชุดวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับการแสดงในชุดต่างๆของแต่ละระดับชั้น สุดท้ายท่านได้มอบโอวาทเป็นข้อคิดให้กับนักเรียน คือ การแบ่งปันแสงแห่งความหวังที่อยู่ในหัวใจของเราแต่ละคน เพื่อให้ชีวิตของเราทอแสงแห่งความดีและสามารถสร้างสังคมแห่งความรักและความหวังตลอดไป พวกเราทุกคนขอขอบคุณท่านด้วยความรักรู้คุณ และขอพรให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังในการประกอบภารกิจแห่งความรอดของพระเจ้าท่ามกลางเยาวชนต่อไปตราบนานเท่านาน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031