โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและรับศีลกำลัง

โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและรับศีลกำลัง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ คณะซิสเตอร์ คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 41 คน โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน โอกาสรับศีลกำลัง ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์ ในบรรยากาศของความศรัทธา และชื่นชมยินดี

เครดิต ภาพจาก : สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑล อุดรธานี

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031