ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ช่วงบ่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ได้ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษานี้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031