การสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการสอบ RT เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031