การสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการสอบ RT เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน

slot gacor malam ini toto88 Toto88