เปิดโลกวิชาการสร้างสรรค์

เปิดโลกวิชาการสร้างสรรค์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกกว้างทางวิชาการ สร้างนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนโดยแยกเป็นแต่ละกลุ่มสาระ นักเรียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นผู้จัดกิจกรรมในแต่ละฐาน มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าโดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมการแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ ขณะเดียวกัน แผนกอนุบาลได้จัดแสดงผลงานโครงงานของแต่ละระดับชั้น มีผลิตภัณฑ์จากโครงงานให้ได้ชิม และรับฟังขั้นตอนการผลิตจากน้องอนุบาล ในบรรยากาศการเรียนรู้เป็นธรรมชาติและเรียบง่าย นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยความสนใจ และสนุกสนาน พร้อมชมผลงานของตนเองและผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจ ในพิธีปิดกิจกรรมมีการแสดงจากกลุ่มสาระสังคมฯ และการแสดงชุดพิเศษอีกด้วยโอกาสนี้ยังได้ต้อนรับบิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานีที่ได้นำกลุ่มธรรมทูตชาวเกาหลีมาเยี่ยมชมโรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031