กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 253 คน ได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล โดยเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และคณะครู 16 คน ได้รับการฝึกฝน เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ ผ่านกิจกรรมผจญภัยต่าง ๆ แม้แดดจะแรงแต่มีใจสู้เต็มร้อยทุกคน นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมอย่างดีมาก และเดินทางกลับอย่างปลอดภัย

slot gacor malam ini toto88 Toto88