แข่งขันจินตคณิต โดย Brain Balancing

แข่งขันจินตคณิต โดย Brain Balancing

วันที่ 7 มีนาคม 66แข่งขันจินตคณิต โดย Brain Balancingช่วงเวลาของการประเมินผล วันนี้ นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันจินตคณิต โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบรนบาลานซิ่งได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาสมาธิ สติปัญญา และประเมินพัฒนาการจากการเรียนที่ผ่านไป ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง และสนุกสนานไปพร้อมกัน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031