ประชุมการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม

ประชุมการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน เข้าประชุมการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม โดย อาจารย์ประวีณ ประพฤติชอบ พร้อมด้วยคณะ ชุมชน และวัดพระวิสุทธิวงศ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ หัวข้อ เมืองต้นแบบอัตลักษณ์ร่วมพหุวัฒธรรม

slot gacor malam ini toto88 Toto88