ประชุมการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม

ประชุมการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งตัวแทนคณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน เข้าประชุมการพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรม โดย อาจารย์ประวีณ ประพฤติชอบ พร้อมด้วยคณะ ชุมชน และวัดพระวิสุทธิวงศ์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ หัวข้อ เมืองต้นแบบอัตลักษณ์ร่วมพหุวัฒธรรม

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031