ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์เป็นประธานในพิธี มีการพบปะกับผู้บริหาร แนะนำซิสเตอร์และครูใหม่ รับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนา จากนั้น มีการชี้แจงระเบียบวินัยจากคุณครูสุธาทิพย์ บรรเทาทุกข์ และการพบปะกับครูประจำชั้น เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ปรึกษาร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้

slot gacor malam ini toto88 Toto88