ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ทางโรงเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์เป็นประธานในพิธี มีการพบปะกับผู้บริหาร แนะนำซิสเตอร์และครูใหม่ รับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนา จากนั้น มีการชี้แจงระเบียบวินัยจากคุณครูสุธาทิพย์ บรรเทาทุกข์ และการพบปะกับครูประจำชั้น เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ปรึกษาร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031