กิจกรรมแบ่งปันความรู้ Morning Time

กิจกรรมแบ่งปันความรู้ Morning Time

ช่วงเช้าวันที่ 15 มิถุนายน 2566 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Alphabet ทั้ง 26 ตัวในภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter) และตัวพิมพ์เล็ก (Lowercase) นักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนาน และได้รับความรู้เป็นอย่างดี

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031