กิจกรรมภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมภาษาต่างประเทศ

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 นำโดยคุณครูปัญญาพงษ์ โพธิและคุณครูวราภรณ์ เหลื่อมแก้ว ตัวแทนคุณครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนับเลข 1-10 เป็นภาษาจีนและการนับเลข 1-10 โดยใช้สัญลักษณ์มือ จากกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031