กิจกรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

ในเช้าวันที่จันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นำโคยครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับถุงน้ำมหัศจรรย์ ผลการทดลองพบว่าสารพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ไม้ทิ่มถุงแกงที่ใส่น้ำ น้ำจึงไม่รั่วออกมา โดยนักเรียนได้ร่วมกันทดลอง อย่างสนุกในเช้าวันนี้

slot gacor malam ini toto88 Toto88