กิจกรรมคณิตศาสตร์

กิจกรรมคณิตศาสตร์

ในเช้าของวันที่ 12 กรกฏาคม 2566 นำโดยครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ หาร โดยให้นักเรียนฝึกกระตุ้นการใช้ความคิดในการคำนวณในช่วงเช้า และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมก่อนการเรียน โดยนักเรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเช้านี้อย่างดี

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031