ฉลองศาสนนามของซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์

ฉลองศาสนนามของซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์

ช่วงเช้าวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566  คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมฉลองศาสนนามของซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ระลึกถึงนักบุญอันนา  และรับฟังโอวาทพร้อมกับนำข้อคิดที่ได้นำไปปฏิบัติ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031