ฉลองศาสนนามของซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์

ฉลองศาสนนามของซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์

ช่วงเช้าวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566  คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมฉลองศาสนนามของซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ระลึกถึงนักบุญอันนา  และรับฟังโอวาทพร้อมกับนำข้อคิดที่ได้นำไปปฏิบัติ

slot gacor malam ini toto88 Toto88