มอบเกียรติบัตร โครงการ พัฒนาเครื่อข่ายสันติวัฒนธรรม อุดรธานี

มอบเกียรติบัตร โครงการ พัฒนาเครื่อข่ายสันติวัฒนธรรม อุดรธานี

ในเช้าของวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ได้มีการมอบเกียรติบัตร โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายสันติวัฒนธรรมอุดรธานี เมืองต้นแบบอัตลักษณ์ร่วมพหุวัฒนธรรม” ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย มอบรางวัล คนเดินเรื่องโดดเด่น (ประกวดคลิปสั้น รางวัลสื่อสันติภาพ ) ซึ่งรางวัลที่ได้รับมีโล่ เงินรางวัล และ เกียรติบัตร ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดย ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร

slot gacor malam ini toto88 Toto88