ยินต้อนรับอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา

ยินต้อนรับอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ยินดีต้อนรับ (welcome) Miss Alexis Miss Kristen และ Miss Lauren อาสาสมัครชาวสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศโรงเรียน พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031