ฉลองศาสนนามนักบุญ อักเนส กาญจนา เดชาเลิศ

ฉลองศาสนนามนักบุญ อักเนส กาญจนา เดชาเลิศ

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีกับซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญ อักเนส และได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์กาญจนา พร้อมกับมอบข้อคิดให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031