มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2566

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2566

ในเช้าวันที่ 23 มกราคม 2567 ซิสเตอร์ กาญจนา เดชาเลิศ ได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031