“วันแห่งความภาคภูมิใจ” ปีการศึกษา 2566

“วันแห่งความภาคภูมิใจ” ปีการศึกษา 2566

เวลา 8.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 โอกาสฉลองพ่อบอสโกโรงเรียนได้จัดพิธี “วันแห่งความภาคภูมิใจ” ด้วยการมอบเกียรติบัตรแด่ครูวราภรณ์ วงศ์แสนศรี ที่ปฏิบัติงานครบ 35 ปี และครูรวงทอง นนทะชัย ที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี พร้อมด้วยการมอบเกียรติบัตรแด่คณะครูที่ได้รับการคัดเลือกตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ – การปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการตรงต่อเวลา – การปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการดูแลเอาใจใส่นักเรียน – การปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการแต่งกายสุถาพเรียบร้อย ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการเรียนดี ความประพฤติดี คำสอนดี และการมอบเกีตรติบัตรแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่การทำงานครบ 5 ปี และ15 ปี ทุกคนต่างร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในโอกาสนี้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031