อำลานักเรียนชั้น ม. 3 กุหลาบซ่อนกลิ่นช่อที่ 29

อำลานักเรียนชั้น ม. 3 กุหลาบซ่อนกลิ่นช่อที่ 29

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้อำลา คณะผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ทุกคนในโรงเรียน ด้วยบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่นักเรียนมีต่อทุกคน ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรม ร้องเพลง รำอวยพร มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันซึ่งจะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ตราตรึงไว้ในใจของทุกๆ คนตลอดไป

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031