ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ในวันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียน พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้ออกเดินทางไปปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันในกลุ่มและทำกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ร่วมกัน ณ ไร่ทองสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031