พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เช้าวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031