กิจกรรมเรียนรู้เรื่องมารยาทไทย

กิจกรรมเรียนรู้เรื่องมารยาทไทย

30 พฤษภาคม 2567 ได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องมารยาทไทยให้กับนักเรียนวิสุทธิวงศ์ทุกคน ให้เรียนรู้การไหว้ที่ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์มารยาทไทยอันดีงามไว้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031