ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ 2567

ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ 2567

24 พฤษภาคม 2567 คณะซิสเตอร์คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ร่วมกันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ และได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมนึก และ คุณพ่อปาร์คประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และเสกโรงเรียนของเรา ทางโรงเรียนบริจาคพัดลมให้กับวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูงจำนวน 2 ตัว

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031