สารจากอธิการิณี ปีการศึกษา 2561

สารจากอธิการิณี ปีการศึกษา 2561

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองทุกท่าน

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว  มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้น  ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับสากลก็เช่นกัน  เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการชุมนุมของบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลกในหัวข้อที่เกี่ยวกับเยาวชนซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับบรรดาผู้มีหน้าที่ในการอบรมเยาวชน    ซิสเตอร์จึงขอใช้เนื้อหาบางส่วนของการประชุมครั้งนี้มาแบ่งปันในหัวข้อ  “ การรับฟัง ”  เรารู้ดีว่าบรรดาเยาวชนมีความปรารถนาลึกๆ  ที่จะได้รับการรับฟัง  การต้อนรับ  ความเข้าใจ  จากครอบครัวและบุคคลต่างๆ  ที่พวกเขาพบปะ   พวกเขาต้องการผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้  วางใจได้และดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดี  พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องการได้รับการรับฟังเท่านั้น   แต่พวกเขายังมีความตระหนักด้วยว่าการฟังเป็นสิ่งที่จำเป็น   เยาวชนรู้จักฟังและตัดสินใจ  เมื่อพวกเขารู้สึกว่าได้รับการรับฟังด้วยความเห็นใจ  ได้รับการค้ำจุนด้วยการให้ความไว้วางใจและการอยู่เคียงข้าง  ดังนั้นเราผู้มีหน้าที่ในการอบรมทุกท่านจึงไม่ควรทอดทิ้งเยาวชนที่อยู่ในความดูแลให้ก้าวเดินในหนทางของชีวิตตามลำพัง   ตรงกันข้ามการร้องของพวกเขาให้เรารับฟังด้วยความรักและเอาใจใส่นั้นต้องเป็นความมุ่งมั่นของเราผู้ซึ่งเป็นนักอบรม เพื่อว่าการก้าวเดินของพวกเขาจะได้เป็นก้าวเดินที่มุ่งไปสู่ความสุขความยินดีในชีวิตอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ( เทียบเอกสารสรุป ซีโนด ข้อ 7 )

ด้วยความเคารพและนับถือ

ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์

อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031