สารจากผู้จัดการ ปีการศึกษา 2561

สารจากผู้จัดการ ปีการศึกษา 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รัก

ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว      ซิสเตอร์รู้สึกประทับใจและขอขอบคุณน้ำใจอันงดงามของผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ทั้งด้วยกำลังทรัพย์และวัตถุปัจจัยต่างๆโดยตลอด ขอขอบคุณ คณะครู ศิษย์เก่า บุคลากรผู้ร่วมงานในโรงเรียนและนักเรียนทุกคน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันคริสต์มาสเป็นพิเศษเช่น การทำโรงทาน การบริจาคน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ทุนสนับสนุน ของรางวัลทั้งชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ เพื่อนำรายได้มาสมทบติดตั้งเครื่องขยายเสียงของโรงเรียนเพื่อใช้ในการอบรมและในการเรียนการสอน  และในเดือนมกราคมนี้เราก็ได้รำลึกถึงคุณพ่อบอสโก ผู้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชน ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อความดีของบรรดาเด็กๆและเยาวชนมากมาย  ส่วนหนึ่งในคำสอนของท่านได้ย้ำเตือนให้ตระหนักถึงการใช้เวลาช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนอย่างดี โดยหมั่นทบทวนบทเรียนอ่านเขียนเรียนรู้สิ่งที่ดีๆ  หรือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะทางด้านภาษาด้วยการท่องคำศัพท์ให้มากๆ  นอกจากนี้ ควรใช้เวลาในการเล่นดนตรี กีฬา หรือทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อจะได้เติบโตเป็นศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมืองที่สุจริตของประเทศชาติสืบไป

ที่สุด ขอพระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของเราโปรดอำนวยพระพรให้ทุกท่านเริ่มต้นปี 2019 อย่างดี ตามคำขวัญของคุณพ่ออัคราธิการของคณะซาเลเซียนที่ว่า “ความศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณด้วย” เพื่อเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ด้วยการทำสิ่งใหญ่โต แต่เป็นการทำสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน นั่นคือทำหน้าที่ของตนอย่างดีด้วยใจรักนั่นเอง ขอพระเจ้าอำนวยพรไปยังแต่ละครอบครัว ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี ขอให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญสืบไป

 

                                                                                        ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                    ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน

 ผู้จัดการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์