“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ตัวแทนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้เดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”