ร่วมไว้อาลัยบิดา ซิสเตอร์จินตนา

ร่วมไว้อาลัยบิดา ซิสเตอร์จินตนา

คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมไว้อาลัยในการจากไปของบิดา ซิสเตอร์จินตนา จันทร์ประสิทธิ์ คือ คุณพ่อ คูเลียลโม. พินิจ จันทร์ประสิทธิ์
ชาตะ 21 มิถุนายน 2464
เกิดใหม่ในพระเจ้า 5 มิถุนายน 2562
สิริอายุ 98 ปี