วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครู ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยมาเป็นประธาน พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะครู ท่านได้ให้ข้อคิดในการใช้พรสวรรค์ และการทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด โอกาสนี้ มีศิษย์เก่าหลายรุ่นที่ได้กลับมาร่วมพิธีไหว้ครูด้วยความรู้คุณ รักกตัญญู ระลึกถึงบรรยากาศแห่งครอบครัวในบ้านแห่งนี้