กิจกรรมฝึกประสบการณ์อาชีพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

กิจกรรมฝึกประสบการณ์อาชีพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์อาชีพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0 นำโดยครูน้ำฝน นันทะวงศ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้เชิญวิทยากรภายนอก ด้านแพทย์แผนไทย และธุรกิจเครื่องดื่ม มาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้สร้างความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคน