การขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

วันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้อำนวยการได้ร่วมประชุมการอบรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนต้นแบบส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม