เปิดกองลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2562

เปิดกองลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:40 – 15:30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่กำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรของวิชาลูกเสือสามัญ ได้ทำพิธีเปิดกองอย่างเป็นทางการ โดยมีครูเตือนใจ แพนสมบัติ เป็นประธานในครั้งนี้ ด้วยความเข้มแข็ง ในแบบฉบับของลูกเสือไทย