สรุปการฝึกประสบการณ์

สรุปการฝึกประสบการณ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 62 ตัวแทนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้ร่วมการสรุปกิจกรรมฝึกประสบการณ์อาชีพ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0 นำโดยครูน้ำฝน นันทะวงศ์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พร้อมกับตัวแทนนักเรียน