พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

วันที่ 6 กันยายน 2562 ก่อนจบภาคเรียนที่ 1 ในเดือนสุดท้ายนี้ คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ได้ร่วมพิธีขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อขอบคุณพระเจ้าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเต็มด้วยการอวยพร การปกป้องคุ้มครอง และการนำพาของพระเจ้า โดยมีคุณพ่อฟาม ดิงห์ ต่วน เป็นประธานในพิธี คุณพ่อยังได้มอบข้อคิดให้เรายืนหยัดมั่นคงในการทำความดี ด้วยการแสดงความรักเมตตาต่อเพื่อนพี่น้อง ทุกคนร่วมพิธีในบรรยากาศแห่งความศรัทธา