การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (สพม.)

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (สพม.)

วันที่ 18 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต 20 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการนำไปใช้ประโชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป