ศิลปหัตถกรรม กลุ่ม บ้านดุง 1

ศิลปหัตถกรรม กลุ่ม บ้านดุง 1

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนได้นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบ้านดุง 1 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ และโรงเรียนศรีขวัญเมือง