สวดสายประคำประจำเดือนตุลาคม

สวดสายประคำประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 24 ตุลาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวดสายประคำประจำเดือนตุลาคม ซิสเตอร์ คุณครู นักเรียน และบุคลากรได้เข้าร่วมสวดสายประคำ เพื่อสายประคำจะได้นำทางชีวิตของเราแต่ละคน นำทางครอบครัวและหมู่คณะของเรา ให้ก้าวเดินในหนทางที่ถูกต้องตามแบบอย่างของแม่พระ แม่อันเป็นที่รักยิ่งของเรา