แข่งทักษะระดับชาติ

แข่งทักษะระดับชาติ

วันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2562 ครูและนักเรียนที่ได้แข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ที่ชนะผ่านเข้าไปแข่งขันในระดับชาติที่มีจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในปีการศึกษานี้ โดยมีจำนวน 4 รายการ ได้แก่
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ,
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ,
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
และ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ซึ่งผลการแข่งที่ได้ นักเรียนได้รับคะแนนอยู่ในระดับ เหรียญทอง 3 รายการและ คะแนนในระดับ เหรียญเงิน 1 รายการ