ส่ง “ความสุข” จากใจ STAR

ส่ง “ความสุข” จากใจ STAR

ช่างบ่ายของวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ คุณครูรวงทอง นนทะชัย คุณครูไอลดา โสภาลุนคุณครูมานิตย์ พระวิเศษ พร้อมกับนักเรียนผู้นำ STAR ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้เดินทางส่งความสุขแก่ผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านโพนสูง และบริเวณใกล้เคียง โอกาสฉลองวันคริสต์มาส นำพระพรแห่งความสุขยินดีที่พระกุมารเยซูได้บังเกิดมา ส่งต่อความสุขไปยังทุกคน