คริสต์มาสภายใน ปีการศึกษา 2562

คริสต์มาสภายใน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 62 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส หลังการภาวนานพวาร และการประกวดร้องเพลงรอบสุดท้าย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกับคณะครูระดับมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเกมสนุกสนานเสริมทักษะด้านต่าง ๆ พร้อมลุ้นรางวัล ในช่วงบ่ายมีการจัดสถานที่เพื่อเตรียมงานฉลองในวันพรุ่งนี้ ในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี