กิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 62 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส ผู้ปกครองและศิษย์เก่าต่างมาร่วมฉลองกันมากมาย โดยเริ่มด้วยการภาวนา และชมละครคริสต์มาสซึ่งบอกเล่าถึงความหมายที่แท้จริงของวันฉลองซึ่งในปีนี้นอกจากจะไปแสดงที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ในช่วงเย็นแล้ว ยังได้นำละครไปจัดแสดงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดงอีกด้วย เพื่อเป็นการนำความสุขยินดีเป็นของขวัญให้กับทุกคน บรรยากาศตลอดงานดำเนินไปอย่างราบรื่น สนุกสนาน แต่ละระดับชั้นแสดงอย่างเต็มที่ สวยงาม หลังจากนั้น มีโรงทานแต่ละชั้น และการลุ้นรางวัลสอยดาว
โอกาสนี้ ขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ได้สนับสนุนรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ หรือปัจจัยต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ขอพระพรของพระเจ้าตอบแทนร้อยเท่าพันทวี ขอส่งความสุขคริสต์มาสให้กับทุกท่าน ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
ปีนี้ทางโรงเรียนได้รวบรวมเงินในกิจกรรมคริสต์มาสทั้งหมดเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติมให้กับวงดุริยางค์ของโรงเรียนเป็นจำนวน 13 เครื่องอีกด้วย

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031