ตรีวารนักบุญยอนห์ บอสโกวันที่สอง และการมอบเกียรติบัตร

ตรีวารนักบุญยอนห์ บอสโกวันที่สอง และการมอบเกียรติบัตร

วันที่ 29 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตรีวารเตรียมจิตใจวันที่สอง เพื่อทำการฉลองพ่อบอสโก บิดาที่น่ารักยิ่งของเรา พ่อบอสโกได้แสดงให้เราเห็นถึงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อเยาวชนทุกคน ตามคำกล่าวที่ว่า จงรับใช้พระเจ้าในความยินดี และได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม STAR ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนวงดุริยางค์ นักเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE