พิธีมิสซาฉลองวันพ่อบอสโก

พิธีมิสซาฉลองวันพ่อบอสโก

30 มกราคม 2562 ทางโรงเรียน นำโดยคณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันฉลองพ่อบอสโก โดยมีคุณพ่อสเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์ ดำเนินพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนร่วมใจกันภาวนา เพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ประทานคุณพ่อบอสโกให้เป็นบิดา อาจารย์ และ เพื่อน เยาวชน อาศัยคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญ ขอให้เราทุกคนได้เจริญชีวิตเลียนแบบท่านเป็นผู้อบรมที่ดี เป็นเยาวชนที่ขยัน ศรัทธา ร่าเริง ตามคำสอนของท่าน